Podstawowa oferta firmy

Biuro projektowe SD PROJEKT s.c. oferuje kompleksowe usługi projektowe w zakresie infrastruktury drogowej i branż towarzyszących. Opracowujemy projekty budowlane i wykonawcze w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg i ulic, parkingów, ścieżek rowerowych oraz chodników.

Nasz zespół przygotowuje pełną dokumentację przetargową projektów budowlanych, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe.


Biuro projektowe SD PROJEKT s.c.

  • Gwarancja jakości
    Wszystkie nasze projekty charakteryzuje najwyższa jakość wykonania. Zespół wykwalifikowanych ekspertów oraz nowoczesne metody i narzędzia projektowania umożliwiają nam realizację dowolnego projektu. Dzięki temu SD PROJEKT s.c. jest idealnym partnerem dla wymagających Inwestorów.
  • Wiedza i doświadczenie
    Firmę SD PROJEKT s.c. tworzą specjaliści w dziedzinie projektowania dróg. Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej.
  • Nastawienie na współpracę
    Naszym celem jest zadowolenie Inwestora. Dlatego zapewniamy elastyczne warunki współpracy oraz gwarantujemy rzetelne i terminowe opracowywanie projektów. Skuteczność takiego podejścia potwierdzają zakończone sukcesem realizacje i referencje zadowolonych Klientów.

Zapraszamy do współpracy zarówno inwestorów publicznych, jak i Klientów prywatnych.